Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 30

Тема: Украина ...Наследие предков

 1. #1

  Украина ...Наследие предков

  "Одним із свідків минулого є унікальна пам’ятка природи – скелястий велетень, розташований на високому узгір’ї на північно-східній околиці селища, прозваний в народі «Каменем». Звичайно, що 16-ти метровий кам’яний останець своєю величчю завжди привертав до себе увагу. В очах наших далеких предків він порівнювався з чимось духовним, надприродним. Знахідки у підніжжі Каменя фрагментів посуду висоцької культури ранньозалізного часу (ХІ-VII ст. до н.е.) та періоду Галицько-Волинської держави (ХІ-ХІІІ ст.), засвідчують використання його, у першому випадку, в ролі ідола, обереги місцевих жителів і землі від усього злого, а у другому – наскельного храму-фортеці. На вершині кварцового пісковика чиясь рука видовбала 6 ям-могил глибиною 0,4 – 0,6 м. Численні пази і заглиблення, які утримували дерев’яні конструкції, нагадують систему забудови Карпатських фортець Тустань і Бубнище. Дослідження засвідчують, що у період Галицько-Волинського князівства на Камені була побудований церква оборонного характеру. Дивлячись на нього, мимоволі згадуються дольмени, які будувалися на розломах земної кори, де спостерігаються сильні енергетичні потоки, і будувалися таким чином, що підсилювали підземні коливання, служивши резонатором.
  Камінь служить приймачем космічної енергії, відображаючи зоряну силову конфігурацію. Ця конфігурація взаємозв'язана із Землею енергетичними крапками, в яких спрадавна будували храми і знаходилися культові місця. І на цьому місці за часів язичників було капіще богині Рожаніци і жертовник Даждьбога, а пізніше храм перших християн. Місце завжди було сакральним. І зараз прямо поряд з Каменем знаходиться монастир, а зовсім недалеко Почаєвськая Лавра. Та і по всій окрузі багато храмів і джерел, які мають зціляючі властивості. Свою силу зберігає місце і зараз."
  Знаходиться Камінь неподалік від Почаївської Лаври в селі Підкамінь. Село знаходиться приблизно посередині між Львовом і Тернополем, діставатись рекомендують власним авто. З Рівного слідувати у напрямку Бродів, які залишаються по трасі праворуч, і від них рухатись на Почаїв. Це близько 150 кілометрів.  Добавлено через 1 минуту

  Святилище в Пустынке
  Найдено в 1974 г. Березанской С.С. Датируется XV-XII вв. до н.э.
  Открыто близ хутора Пустынка, на берегу Днепра западнее Чернигова. Одно из двух святилищ праславянской деревни (19 жилых и 14 хозяйственных построек).
  Святилище "...расположено в западной части поселения на возвышенном участке берега в 20 м от воды. Оно было наземным. Судя по конфигурации столбовых ям, помещение имело круглую форму диаметром около 10 м. Внутри него, приблизительно в центре, находились еще четыре ямы, образующие неправильный четырехугольник размерами 3,5х4м." Цитата из источника [1].
  На полу святилища обнаружен ров размерами 0,5х3 м., глубина его 30 см. В ровике обнаружены зола, мелкие кальцинированные кости, а также осколки зернотерок (более 120), сильно обожженные.
  Литература: 1) Березанская С.С., "Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре.", Киев, 1974. 2) Рыбаков Б.А., "Язычество древних славян", М.: Наука, 1994 г.

  Святилище в Ржавинском лесу
  Это святилище исследовано в 1976 г. Б.А. Тимощуком.
  Расположено в Ржавинском лесу (Северная Буковина), на высоком всхолмлении около ключей. Находилось в центре гнезда славянских поселений VIII-X вв.
  Центральная площадка святилища ровная, округлая, в диаметре 24 м. Была обнесена валом высотой 1,5 м и рвом шириной 5-6 м. На вершине вала обнаружены площадки из камней, по предположению исследователя использовавшиеся для разведения ритуальных костров. Ниже по склону располагался второй концентрический вал с примыкающим рвом (диаметр 60 м). На вершине второго вала также были устроены площадки-уступы для ритуальных костров.
  На склоне первого вала при раскопках обнаружен четырехгранный каменный столб (высота 2,5 м, размеры основания 0,6х0,9 м). Кверху столб становится более тонким, какие-либо изображения на нем отсутствуют. По предположению исследователя, столб был установлен в центре круглой площадки и выполнял функции идола.
  Литература: 1) Седов В.В., "Восточные славяне XI-XIII вв.", в сборнике "Археология СССР", под ред. Рыбакова Б.А., изд-во "Наука", 1982 г.

  Гнилокутское святилище
  Исследовано в 1975 г. Приходнюком А.М. на поселении VI-VII вв. в урочище Гнилой Кут на окраине г.Городок на Подолии.
  Состояло из прямоугольной площадки (2,3х1,5 м), выложенной небольшими плоскими камнями, и круглого кострища, расположенного в углублении около восточного края площадки.
  Среди остатков костра найдены фрагменты глиняной посуды и обожженные кости животных.
  В.В. Седов относит это святилище к тому же типу, что и Киевское .
  Литература: 1) Седов В.В., "Восточные славяне XI-XIII вв.", в сборнике "Археология СССР", под ред. Рыбакова Б.А., изд-во "Наука", 1982 г.

  Киевское святилище
  Открыто в 1908 г., повторно исследовано в 1937 г. Датируется VIII-X вв.
  Расположено на Андреевской горе, в средней части довладимирова города, в самой сердцевине княжеского двора.
  Капище образовывало в плане неправильный четырехугольник с округленными углами и с четырьмя прямоугольными выступами, ориентированными по сторонам света. Сложено насухо из неотесанных камней. Размеры площадки 4,2х3,5 м, высота 0,4 м..
  К югу от площадки обнаружен слой пережженной глины с большим количеством костей домашних животных. По мнению первого из исследователей капища (Хвойко В.В.), в этом месте располагался жертвенник.
  Литература: 1) Седов В.В., "Восточные славяне XI-XIII вв.", в сборнике "Археология СССР", под ред. Рыбакова Б.А., изд-во "Наука", 1982 г.

  Перыньское капище
  Святилище Перуна. Открыто в 1951-1953 гг. Датируется IX-X в.
  Расположено в урочище Перынь (в 4 км южнее Новгорода Великого, на левом берегу р.Волхов).
  Святилище представляло из себя горизонтальную площадку в виде правильного круга диаметром 21 м, окруженную кольцевым рвом (ширина 7м, глубина более метра.). Точно в центре площадки обнаружена яма от столба диаметром 0,6 м, здесь стояла деревянная статуя Перуна (по первой Новгородской летописи Старшего Извода, в 988 г. статуя была срублена и сброшена в Волхов). Перед статуей находился жертвенник круглой формы, сложенный из булыжных камней.
  Ров, окружавший площадку, в плане представлял не кольцо, а восьмилепестковый цветок, образуемый восемью правильно и симметрично расположенными ямами. На дне каждой из ям во время празднеств разжигали ритуальный костер, а в одной из них (восточной, обращенной к Волхову; на виде сверху помечена звездочкой) огонь горел постоянно. О богослужении Перуну: Ему же яко богу жертву приношаху и огонь неугасающий за дубового древня непрестанно паляху" (Л, стр.207).
  Литература: 1) Седов В.В., "Древнерусское языческое святилище в Перыни", в сборнике "Краткие сообщения и доклады о полевых исследованиях Института истории и материальной культуры", т.50, 1953г.; 2) Седов В.В., "Восточные славяне XI-XIII вв.", в сборнике "Археология СССР", под ред. Рыбакова Б.А., изд-во "Наука", 1982 г.

  Ходосовичское святилище
  Небольшое племенное святилище. Открыто в 1972 г. Датируется X-XI в.
  Расположено на берегу оз. Святое, на мысе вытянутой вдоль края озера песчаной дюны.
  Центральная площадка святилища горизонтальная, круглая в плане. Диаметр ее около 7 м. Площадка окольцована канавкой глубиной 0,4 м (по предположению исследователей, на месте канавки стоял невысокий частокол). В центре площадки открыта яма от деревянного столба-идола.
  С четырех сторон на расстоянии до 2 м. от края площадки имелись четыре ориентированных по сторонам света углубления, в которых во время ритуалов горели костры (раскопками зафиксировано только три ямы с кострищами, так как западный край святилища подмыт водами озера). Углубления корытообразные, в плане имеют серповидную форму.
  Литература: 1) Седов В.В., "Восточные славяне XI-XIII вв.", в сборнике "Археология СССР", под ред. Рыбакова Б.А., изд-во "Наука", 1982 г.

  Шумское святилище
  Исследовано в 1966 г. Русановой И.П. в Шумске близ Житомира. Датируется VIII-IX вв.
  Святилище было устроено на отроге невысокого берега реки Гнилопять, занимало "укромное место". Внутри обнаружены камни, следы столбов, кострища. Неподалеку от святилища находился могильник. Около могильника с трупосожжениями находится углублен-ное сооружение крестообразной формы, ориентированное по сторонам света (размеры 14,2х11 м, глубина 40-50 см). Дно сооружения плоское, стенки вертикальные. В центре расположена большая столбовая яма, заполненная камнями, кругом нее столбовые ямы и камни. В центральной части горел огонь. Найдена керамика конца IX-X вв., кремневый наконечник стрелы, пережженные кости быка и птиц. Рядом находилось место для сожжения умерших, имевшее вид круглой площадки (диаметром 5 м) с прокаленной поверхностью и слоем угля толщиной 50 см, окруженной кольцевым ровиком. На соседнем мысу берега стоял один жилой дом и хозяйственные постройки.
  Конфигурация ямы сложная. И.П. Русанова называет святилище крестообразным, Б.А. Рыбаков упоминает о "...гигантской женской фигуре, распростертой по высокому берегу реки. ...фигура помещена головой на север" (цитата приводится по источнику [1]).
  В кострище найдены кости птицы и быка, на площади святилища - пряслица для веретен.
  Литература: 1) Седов В.В., "Восточные славяне XI-XIII вв.", в сборнике "Археология СССР", под ред. Рыбакова Б.А., изд-во "Наука", 1982 г.

  Аркона
  Аркона - это храмовый город государства русов на острове Руян в Варяжском море (ныне германский остров Рюген в Балтийском море). По древнерусским сказаниям это остров Буян в море-окияне - там, где Камень-Алатырь бел-горюч лежит, Прадуб древний неохватен и могуч стоит, семь небес пронзает, Ирий подпирает - центр мироздания.
  Аркона-Ярконь - ярый-огненный белый конь - символ благодати бога света Свентовита. Белый конь - символ наследия русами традиций своих предков, легендарных ариев. Священный белый конь жил в Арконе при храме Свентовита. В особо важных случаях священный конь "давал ответы" на трудные вопросы государственной важности - белый конь нес волю Свентовита, идя сквозь тернии обряда - с богами-предками всегда советовались русы на перепутье жизненных дорог. В важнейших битвах белый конь стоял на княжеской ладье.
  1168 г., 15 июня — после захвата датскии королем Вальдемаром I острова Руян, осквернен и разграблен храм Свентовита, кумир Свентовита вместе с другими изображениями языческих кумиров истреблен епископом Абсалоном (Гельмгольд "Славянская Хроника". До 1177 г.).
  Аркона - городище-святилище IX-XII вв., расположено на мысу высотой 40 м, обращенном к востоку. С трех сторон омывается морем и в большей степени разрушено. Современные размеры - 90 м с востока на запад и до 160 м с севера на юг, предполагаемые прежние размеры в 2-3 раза больше.Раскопки проводились в 1921,1930 и 1969-1971 гг. когда через площадку и вал были проложены траншеи шириной 1 м. В валу выявлены три строительных периода, обнаружены прослойки обожженной глины, угля, камней. С внутренней стороны вала проходит плоский ров и с внешней стороны более глубокий ров также с плоским дном. Оконечность мыса отделена внутренним валом шириной 5-6м и плоским рвом шириной 10 м, сооруженными в IX в. На площадке между валами построек не обнаружено. Частично раскопаны углубления в материке (глубиной до 60 см), имеющие длину 4,1 и 6,2 м и содержащие многочисленные вещи. В одной из траншей выявлена каменная кладка и под ней в углублении найдено 8-11 мужских черепов, частично поврежденных, кости животных, вещи, обломки посуды X-XII вв. В другой траншее в углублении находились остатки ларца с многочисленными вещами. У северного склона городища находится источник воды и к нему проложена дорожка. В окрестностях городища расположены 14 поселений и большой курганный могильник.
  __________________
  Добавлено через 30 секунд

  Бабин
  Черновицкая обл., Украина - городище на вершине останца правого берега Днестра. Централььная площадка круглой формы (диаметр 7 м) окружена заплывшим рвом с выступами полукруглой формы (ширина рва 2 м. С напольной стороны по склону останца проходят два дугообразные эскарпа, доходящие до обрывов. Во рвах найдены угли, кальценированные кости, обломки лепной и гончарной посуды IX-X вв..Рядом с городищем находится большое синхронное поселение.

  Бабина долина
  Тернопольская обл., Украина - культовые яма и площадка ХП-начала XIII в., расположеииые на месте поселения XI-XII вв., находившегося у подножия городища-святилища Звенигород. Раскопками, проводившимися в 1985-1989 гг. Тернопольским краеведческим музеем под руководством М.А. Ягодинской, вскрыта большая площадь на поселении и открыты жилые полуземлянки с печами-каменками и хозяйственными помещениями с каменными рабочими площадками.

  Бабка
  Ровеиская обл., Украина - городище на восточной оконечности песчаной возвышенности. Круглая площадка диаметром 30 м окружена углублениями в виде прерывистого ровика и отдельных корытовидных ям. Почти в центре площадки находится столбовая яма (диаметр 0,5 м и глубина 0,7 м) и скопление угля диаметром 1 м. В южной части обнаружено трупосожжение в горшке. На городище найдены нож, кости животных, обломки лепной и гончарной посуды VIII-X вв..На вершине окружающего вала лежат уголь и обгоревшие бревна. Мелкий ров заполнен прослой-ками угля. Рядом расположено синхронное селище.
  Богит
  Гусятинский район, Тернопольская обл., Украина - городище-святилище расположено на самом высоком холме в лесистой местности Медоборы в 5 км от с.Городница. Является ближайшим культовым памятником к месту находки Збручского идола. Раскопки проводились в 1984 г. Прикарпатской экспедицией Института археологии РАН. Траншеями перерезаны валы городища: главный вал около въезда на городище, второй вал у среза пересекающей его дороги, третий вал также около обнажения на дороге, северный земляной вал перерезан в трех местах. На площадке городища расчищено капище, жертвенник и три постройки - западины.

  Бубнище
  Ивано-Франковская обл., Украина - городище, с трех сторон окруженное скалами, с четвертой стороны ограничено валом и внутренним рвом шириной 10 м. Диаметр площадки 40 м. В скале выбит колодец, к которому ведут каменные ступени. Колодец (2х2 м современная его глубина 5-6 м) не доходит до воды. В скалах выбиты три пещеры с сохранившимися пазами от бревен. На скалах изображены солярные знаки, углубление в форме ладони, личины. Рядом находится большой курган-ный могильник, состоящий из насыпей диаметром 5 м и высотой меньше 1 м.

  Василев
  Черновицкая обл., Украина - на могильнике XII-XIII вв. открыты ямы с углем, костями животных и черепками.

  ГовдаГовда
  Тернопольская обл., Украина - городище расположено на мысу правого берега Збруча, ружено валом и с напольной стороны рвом. Овальная площадка городища (40*20 м) имеет наклон к юго-востоку с перепадом высот 20 м (рис. 10). & 1988, 1989 гг. вскрыта площадь 108 кв. м.

  Головно
  Волынская обл., Украина - городище расположено на возвышении среди болотистого луга. Круглая площадка (диаметр 30 м) слегка повышается в центре и покрыта золистым слоем толщиной 50 см. Под насыпью кольцевого вала (высота его 1 м) залегал слой камней, угля и обгоревших костей. Вдоль вала выявлено несколько корытовидных ям и скопления камней. Найдены обломки посуды Х в., кости животных, фрагмент обгоревшего черепа человека и два зуба.

  Горбово
  Черновицкая обл., Украина - городище расположено на мысу правого берега Прута. |втральная площадка городища (диаметр 30 м) окружена кольцевым валом и рвом, к ней примыка.ют две боковые площадки, расположенные на склоне и также ограниченные валами. Плоская вершина центрального вала и уступ с его внутренней стороны вымощены камнями, покрыты углем, обожжен ной глиной и костями животных. Следы огнищ прослеживаются на вершине валов, окружающих боковые площадки городища. Культурного слоя нет. Рядом расположено селище IX-X вв.


  Добавлено через 50 секунд

  Городок
  Хмельницкая обл., Украина - на краю селища VI-VIII вв. находится каменная вымостка (2,3х1,5 м), обожженная сверху, и рядом яма (диаметр 1,5 м, глубина 20 см) с обожженным дном, заполненная углем, золой, пережженными костями животных, обломками посуды.

  Звенигород
  Тернопольская обл., Украина - городище расположено на склоне холма правого берега Збруча около с.Крутилов. Исследования проводила Прикарпатская экспедиция ИА РАН, Тернопольский краеведческий музей в 1985, 1987, 1988 гг. Открыто три капища, 15 культовый сооружений, 10 длинный наземных домов, сделаны разрезы валов и рвов, исследовались окрестные селища.

  Зеленая Липа
  Черновицкая обл., Украина - на останце правого берега Днестра, среди высоких холмов, заросших лесом, находятся остатки деревянного храма, расположенного на самой высокой части площадки (42х 14м). Храм прямоугольной формы (5,3х4,2 м), ориентирован по сторонам света, имел двойные стены, сложенные из бревен и обмазанные глиной. Рядом расположены ямы с прослой-ками угля в заполнении, в скале высечен колодец (рис. 14, 1-4).

  Илиев
  Львовская обл., Украина - городище расположено на мысу, с напольной стороны ограничь двумя валами и рвами, не доходящими до края площадки. В основании внутреннего вала залега зольно-углистый слой, плоская вершина вала покрыта каменной вымосткой. К насыпи вала с внутренней стороны сделана прямоугольная присыпка (7,2х8 м), на верхней площадке которой (5х6 м) горел огонь, сохранился очаг и столбовые ямы. Площадка городища треугольной формы (60х55м) лишена культурного слоя, лишь перед валом расположены ямы с углем и костями животных (рис. 11, 3-5), По керамике и бронзовому перстню с фигурным щитком городище датируется XIII в. Рядом расположено поселение того же времени.

  Канев
  Черкасская обл., Украина - южнее города Роден на Княжьей горе, на мысу правого берега непра обнаружена яма (диаметр 1,85, глубина 1,2 м), заполненная темной землей с пеплом, углем, костями животных.

  Киев
  Украина - на Старокиевской горе открыта каменная кладка (4,2х3,5 м), имевшая четыре аыступа по сторонам света. К западу от него находился "массивный столб", состоящий из слоев обожженной глины, золы и угля. Вокруг лежали кости и черепа животных.

  Киев
  Украина - на Владимирской улице в 1975 г. раскопаны фундаментные рвы и симметрично расположенные ямы, заполненные строительным мусором. Рядом находится чашеобразная яма со слоями глины, угля и золы. Предполагается, что здесь находилось языческое капище.

  Киев
  Украина - на Житомирской улице открыта круглая жертвенная яма (диаметром 2 м, глубина 1,2 м).

  Корчак
  Житомирская обл., Украина - на западной окраине поселения V-VII вв. расположена яма 60х70 см, глубина 20 см), на дне которой лежали семь глиняных хлебцев (рис. 6, 2).

  Кулишевка
  Черновицкая обл., Украина - городище на высоком мысу правого берега Днестра. Круглая площадка (диаметр 8 м) окружена внутренним ровиком и с напольной стороны ограждена пятью валами и рвами X-XI, XIII вв. и раннежелезиого периода.

  Нагоряны
  Черновицкая обл., Украина - городище на высоком останце правого берега Днестра имеет площадку (диаметр 20 м), ограниченную валами и эскарпом по краю мыса и с напольной стороны. Найдена керамика IX-X и XI-XII вв.

  Ошихлибы
  Черновицкая обл., Украина - на могильнике XII-XIII вв. открыта яма (диаметр 1,8 м, глубина 0,5 м), на дне которой находились угли, кости животных и обломки посуды.

  Ревно
  Черновицкая обл., Украина - на городище-убежище около могальника с трупосожжеииями расположена яма с пологими стенками (диаметр 5 м, глубина 50 см), заполненная золой, углем, пережженными костями, обломками посуды, костями животных. В центре углубления находится столбовая яма, окруженная полукругом столбовых ямок.

  Рхавинцы
  Черновицкая обл., Украина - городище на отроге высокого плато с круглой площадкой (диаметр 22 м), окруженной двумя концентрическими валами и рвами. Зольно-угольные слои зале-гают у подножия внутреннего вала, на вершинах обоих валом и на ступеньках, вырезанных в их склонах. Рвы (ширина 5-6 м, глубина 1 м) имеют плоское дно и пологие стенки. Культурный слой на площадке отсутствует. Найден четырехугольный каменный столб, грубо обработанный (высота его 2,5м). На площадках между валами сохранился культурный слой толщиной 20 см с черепками IX-X вв. от стоявших здесь длинных домов. Один из них имел размеры 4х20 м (рис. 7, 6).

  Рудники
  Ивано-Фраиковская обл., Украина - городище, возникшее в раннем железном веке, расположено на отроге левого берега р.Рыбницы, окружено валом и внутренним рвом, пересечено несколькими рвами. На вершине конусовидного возвышения (6х10 м) сохранились следы постройки X-XII вв. - слой толщиной 40-50 см, состоящий из кусков глиняной обмазки с отпечатками бревен. Возвышение окружено рвом с тремя последовательными прослойками камней, углем, обломками посуды, разделенными стерильными слоями глины. На террасе вдоль склона городища стоял длинный дом (приблизительная длина его 70 м, ширина около 4 м).

  Рухотин
  Черновицкая обл., Украина - на крутом склоне высокого холма проходит дуговидный вал, насыпь которого сильно обожжена. В центре склона выявлена яма (диаметр 0,5 м) с углем и черепками VIII-X вв. и круглая каменная плита (диаметр 0,8 м).
  __________________


 2. #2

  Re: Украина ...Наследие предков

  Дубы Святогорья. На одной из опушек, растет 600-летний дуб, самый старый на востоке Украины. Его параметры: высота – 29 метров, диаметр – около 2 метров, обхват ствола – 6,3 метра. Редко кто из посетителей парка не стремится посмотреть на патриарха, и, естественно, обнять его – померять охват дуба своими руками. Десятки, а то и сотни ног, топчущихся каждый день вокруг дерева, сильно уплотнили почву у его комля, из-за чего ветви дуба начали сохнуть. Он пережил 12 людских поколений.

  Чигирин. Урочище Холодний Яр – это реликтовый лесной массив с пересеченным рельефом общей площадью более 7 тысяч га. Здесь можно встретить огромное количество уникальных растений, отдельные виды которых сохранились с доледникового периода. Его неповторимый ландшафт, высокие дубы и грабы сохраняют освежающую прохладу, даже в самые жаркие дни.

  Хутор Буда. Дуб – великан, его возраст свыше 1000 лет, а могучий ствол с трудом обхватывают 7 взрослых человек. Это патриарх Холодноярских лесов один из старейших и известнейших деревьев Европы. Его потрясающая сила и таинственность притягивает к нему туристов из разных уголков Украины, которые хотят прикоснуться к этому свидетелю нашей истории и древнему тотему славянского рода.

  Дерево князя Игоря. Самое старое дерево Украины растет в урочище Юзефин Рокитнивского района на севере Ривненщины. Это 1350-летний дуб-великан, названный за почтенный возраст ”деревом князя Игоря”. Ствол едва обхватывают пятеро людей.
  Дуб стоит в лесу между поселками Глинне и Березове. Чтобы увидеть его, нужно выехать из райцентра в направлении сел Вежиця, Переходичи или Дроздинь. Автобусы ходят каждые два-три часа. Ближайшая остановка к дубу – на 40-м км от Рокитного, возле женского монастыря Иверской Иконы Божьей Матери.

  Стелмужский дуб. Самым старым дубом в мире называют Стелмужский. Он растет в селе Стелмуже Зарасайского района в Литве. Дерево посадили более 1500 лет назад. Он 23 м в высоту и 13,5 в диаметре. Когда дуб начал засыхать, ученые разрезали древесину и вычистили из нее гниль. Чтобы дольше простоял, кору и середину обработали консервантами, а дупло забили. Потом в стволе сделали дверцы, чтобы лесники следили за состоянием дерева. Они расположены в 4 м от земли.

  Святые горы. В 90-х годах ХХ века на территории города Славяногорск создан национальный парк "Святые горы". В его пределах находятся река, сосновые боры, дубравы, пойменные озера. Здесь насчитывается 123 вида растений, обитают 43 вида млекопитающих, 19 видов рептилий и амфибий, водятся 40 видов рыб, гнездятся и бывают пролетом более 200 видов птиц. Через национальный парк проложена экологическая тропа "Дубовый гай", кульминационным пунктом которой является 600-летний дуб высотой 29 м и диаметром ствола 2 м. Крона этого великана 21 на 20 метров.


  Добавлено через 11 часов 5 минут

  Монастирище Черкащина Наш ответ англичанам

  Добавлено через 4 минуты

  Большой Каньон Крыма

  Один из прекраснейших и доступных для неподготовленных туристов каньонов в Крыму — это Большой каньон Крыма. Представляет он собой огромную трещину, образовавшуюся вследствие активных тектонических перемещений гигантских земных блоков.

  Поначалу дорога движется по долине быстрой речушки Сары-Узень. Переходим ее по деревянному мосту. По лесной тропинке идем вдоль реки Аузун-Узень. Высокие деревья не дают пробиться жаре. Дополнительная прохлада идет от реки.

  Идя по тропинке, доходим до карстового источника Пания и Яблоневого брода. Переходим на другую сторону реки. И движемся по ущелью, которое становится все уже и уже. В самых узких местах ширина каньона не превышает 3-5 м, здесь опасно даже громко разговаривать - возможны камнепады. Глубина ущелья достигает 320 м, длина - более 3-х км. В каньоне мало света: даже в разгар солнечного дня царит сумрак, и только далеко вверху сияет полоса голубого неба.

  Впервые этот памятник природы описал известный крымский геолог И.И.Пузанов в 1925 г. Он и предложил то название, которым мы теперь пользуемся. "Этот уголок проникнут каким-то особым очарованием, - писал ученый в своей работе "По нехоженому Крыму". - Кажется, что Аузун-Узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в последнюю теснину, образованную справа и слева невысокими скалами. Отдыхающая река и все урочище, затерянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью густых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель".

  Главный скульптор, создавший этот феномен природы — вода. О грандиозной работе реки можно судить по обилию на дне каньона порогов, водопадов, нагромождений глыб и валунов. Веками перемещаемые водой, эти природные ядра-жернова высверливают в ложе ущелья своеобразные котлы и "ванны", достигающие 5-6 м в поперечнике и 2-3 м глубины.

  Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, заполненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее именовали Караголь, а ныне — Ванна молодости, это самая крупная ванна каньона. Температура воды в Ванне молодости даже в самые жаркие дни около 9-11 градусов Цельсия. Легенда гласит, что искупавшись в ней человек восстанавливает свои силы и становится моложе.

  В прошлом, в ледниковую эпоху, хорошо изолированный каньон представлял собой убежище для теплолюбивой флоры. Не случайно здесь обитает 67% видов орхидных, встречающихся в Крыму, в частности, чрезвычайно редкая орхидея Венерин башмачок.

  Как же добраться до этого чуда природы? По трассе Бахчисарай - Ялта, туристическая стоянка Большой Каньон (если со стороны Бахчисарая, то 5 км вверх от села Соколиное). От стоянки вниз по ущелью около двух километров. Там все прекрасно оборудовано лесничеством, дорога легкая.

 3. #3
  VIP Аватар для captain Grey
  Регистрация
  10.08.2010
  Адрес
  Украина, Сумы, ул.г.Правды
  Сообщений
  3,142

  Re: Украина ...Наследие предков

  Впервые с историей своей Родины - Украины, я познакомился, как все, в школе. То было давно и ..неправда. Потом, учась в университете на лекциях по истории Украины профессора Сергийчука. Тут уже было по-интереснее. Приблизительно в то же время, середина 90-х, я прочел книгу "История Украины-Руси" Скальковского А.А. И последняя публикация на эту тему уже упоминаемая мною на форуме "Путь ариев" Каныгина. Все очень не однозначно!
  Кто что думает по этому поводу?
  Grey... captain Grey.

  Українська - моя рідна мова!

 4. #4

  Re: Украина ...Наследие предков

  Фадей Воланский в 18 век ,,Памятники письменности Славян до рождества Христова,,
  Фадей Воланский был приговорен асиатами к сожжению на костре за свою книгу "Памятники письменности славян до Рождества Христова", как за сочинение "до крайности еретическое". Ибо она свидетельствовала о том, что письменность у славян существовала не только до Рождества Христова, но и гораздо ранее, нежели она появилась у финикийцев, иудеев, греков и даже египтян. Эту работу Воланский начинает следующими утверждениями:

  "Исследователи старины оставляли доселе без внимания, что в древние времена Славянское племя рассеяно было по всем частям старого света, следовательно везде могло оставить памятники по себе.

  Мы находим в древней истории это сильно разветвленное семейство народов под разнообразнейшими наименованиями, смотря по тому, заимствованы ли были отдельные имена этих племен от имени их военачальников, или от местностей, ими занимаемых, или наконец имена эти исковерканы в переводах на другие языки; большей частью, обозначали их под общими именами Скифов и Сарматов. Что Славяне не уступали своим соседям в науках и искусствах, напротив того опережали их, доказывает Геродот в 46 главе 4 книги, говоря, что, кроме Анахарсиса, он не знал ни одного великого мужа, который бы родом не был Скиф! - Поэтому можно было со всей справедливостью предположить, что и эти народы оставили по себе каменные /письменные - прим.авт./ памятники, несмотря на то, что вероломные Греки и себялюбивые Римляне, не понимая языка их, называли их варварами" (Классен Е.И. Указ.соч., с. 73).

  Далее Воланский приводит "алфавит" славянской руницы и множество рисунков археологических памятников этой письменности, которую ученые официально называют "этрусскими письменами". Но при их переводе Воланский, боясь цензуры, предупреждает читателя о том, что он "протягивает свою дружественную руку своим критикам"; другими словами, это означает: "не будьте простаками; если вам дан алфавит - берите его и сами читайте эти тексты"."

 5. #5
  VIP Аватар для captain Grey
  Регистрация
  10.08.2010
  Адрес
  Украина, Сумы, ул.г.Правды
  Сообщений
  3,142

  Re: Украина ...Наследие предков

  Вот еще было бы узнать археологические подтверждения древности нашей Родины...
  У Каныгина есть посыл на то, что очень много информации о древней Руси есть у монахов на Тибете. Много рукописных текстов захватили советские войска во время 2-й мировой в Японии. Якобы, когда арестовала японского императора, то при нем и его свите обнаружили древние рукописи. Все они были засекречены КГБ и их расшифровкой занимались в Новосибирске.
  Grey... captain Grey.

  Українська - моя рідна мова!

 6. #6

  Re: Украина ...Наследие предков

  Впоследствии римляне, вознамерившиеся доказать свое происхождение от богов, постарались уничтожить следы пеласгов из памяти человечества. Поэтому ученый мир ныне считает общепризнанным то, что древние римляне являются учителями Западной Европы.

  Тем не менее, древние исследователи прекрасно знали, что учителями этих учителей были этруски. Так, например, греческий писатель Гелланик /V в. до н.э./ утверждает, что ответвление эгейских пеласгов - это этруски, которые, будучи изгнанными греками, поселились в местности, получившей название Тиррения. "Этрусками" их называли римляне - латиняне; греки называли их "тирренами"; сами же этруски, согласно древнегреческому автору "Римских древностей" Дионисию Галикарнасскому /I в. до н.э./, называли себя "расена". В Географическом словаре Стефана Византийского этруски совершенно безоговорочно названы славянским племенем. Кроме этих исследователей, подтверждают славянство этрусков Ливий Тит /I в. до н.э./, древнегреческий географ Страбон /I в. до н.э./, древнегреческий ученый Птолемей /II-I вв./, Диодор Сицилийский /I в. до н.э./, римский ученый Плиний Старший /I в. н.э./ и многие другие дохристианские авторы. Этруски дали римлянам: музыкальные инструменты, ростр /нос корабля/ и якорь, театр, горное дело, керамику и металлообработку, траволечение, мелиорацию, города в Италии, искусство гадания, капитолийскую волчицу /символично: под славянскую волчицу римляне подсунули "сосунками" легендарных основателей Рима/. Первые цари Рима были этрусками: Тарквий Приск, Сервий /Сербий/ Туллий, Тарквиний Гордый. Этрусские кулачные бойцы участвовали в римских празднествах. Почти всему, что этруски построили в Риме, римляне впоследствии предпосылали определение "величайший". Да и Рим, в действительности, основан не кем иным, как этрусками, а этрусская система подземных каналов и сегодня является частью городского хозяйства "вечного города". Этрусский щит, этрусское копье, этрусские доспехи также были взяты на вооружение римлянами. Принадлежат этрускам и древнейшие на Апеннинском полуострове памятники письменности, и именно их письмо легло в основу современного латинского алфавита, которым пользуется значительная часть человечества. Но хитрые латиняне, чтобы скрыть от мира правду о своих учителях, лукаво заявляют: "Этрускан нон легатур" - этрусское не читается...

  В настоящее время известно свыше 11 тысяч этрусских текстов. Правда, большинство из них - краткие надгробные надписи, относящиеся к VII-I вв. до н.э. Но кроме них до нас дошли и более пространные письменные памятники, среди которых следует упомянуть глиняную табличку из Санта Мария ди Капуа /V в. до н.э./, включающую около 300 слов; затем - надпись на камне /VI-V вв. до н.э./, хранящуюся в музее города Перуджиа и состоящую приблизительно из 120 слов; одну весьма интересную свинцовую табличку из Мальяна /VI в. до н.э./, текст которой состоит, по меньшей мере, из 70 слов, расположенных в форме спирали, как на известном Фестском диске; бронзовую табличку в форме печени, служившую, очевидно, учебным пособием для начинающих предсказателей /ее часто сравнивают с подобными предметами у вавилонян и хеттов/; три посвятительные надписи на золотых пластинках из Пирги; наконец - самый длинный текст на этрусском языке единственной дошедшей до нас полотняной книги /такие книги имелись и у римлян, но они не сохранились/. Кстати, этот текст является и самым поздним из этрусских: он датируется I в. н.э. Лишь случайно он не был уничтожен асиатами, ибо был найден совсем недавно при весьма любопытных обстоятельствах.

  В 1848 году братиславский чиновник Михаил Барич, страстный любитель старины, из поездки в Египет привез немало древностей, в том числе и мумию женщины. По его утверждению, это была мумия сестры венгерского короля Стефана. После смерти Барича его брат передал мумию в Загребский музей.

  И совершенно неожиданно немецкий египтолог И.Кралль обнаружил в 1892 году, что на бинтах из льняного полотна, окутывавших мумию, начертаны письмена - и не египетские, а этрусские. Через сорок лет после его открытия, в 1932 году, текст, получивший название "загребская пелена", был сфотографирован в инфракрасных лучах и исследователи - смогли увидеть 1500 с лишним слов "полотняной книги".


  В современной официальной науке считается, что этруски якобы заимствовали свой алфавит у греков, а римляне, в свою очередь, заимствовали алфавит у этрусков, и потому ученым, знающим греческую и римскую письменность, было нетрудно научиться "читать" этрусские тексты. Уже в 1789 году Л.Ланц, которого считают "отцом этрускологии", знал весь этрусский "алфавит", за исключением двух букв, значение которых определили позднее. Но, свободно читая этрусские тексты, асиатские ученые якобы так и не смогли понять их содержания. Российский лингвист В.В.Иванов так определяет состояние дел по истолкованию этрусских текстов на сегодняшний день: "Ситуация, сложившаяся в области исследования этрусских текстов, представляется парадоксальной. Их изучение и вероятная фонетическая интерпретация не вызывает трудности ввиду достаточной ясности этрусской графической системы.., тем не менее, понимание этрусских текстов чрезвычайно мало продвинулось, если не иметь ввиду совсем небольших погребальных надписей, стандартных по своему содержанию и обычно состоящих из последовательностей собственных имен с указанием родственных отношений между их носителями. Все более сложные тексты пока что совершенно не поддаются переводу".

  Безусловно так, ибо асиаты и не могут уразуметь речи россиянина; а вот российские исследователи, как современные, так и дореволюционные, свободно читают этрусские тексты даже без словаря.

  Недаром наши предки еще в I тыс. до н.э. сделали на одном из Медвинских столбов надпись славянской руницей:

  ЕДИНИЕ СЧИРИСА ТРЭБЭТЭ ГЛАСИ

  ГРЕЦИАЛЕ ЛБО ВЕЛЕРЕЦИ БЕЛОПЕВИА

  НАМИА КИА ЛИСИИ КУСКАЛЕ ЛБО ГУРЦЕ

  ЛЭЕТИ НАСИА КИО КОБИЛИА РАШИВИА

  ТРЭБЭТЭ НИКИА САКРА СВИА

  НИА ПОРЕС НИА ЕИТИ ПАМИАТКОХШЕНИА -

  "Единая истина требует сказать: греки либо напевают нам сладкозвучно, как лисы-искусители, либо с горок лают, как кобели - подношений вымогают. Никакие клятвы свои, ни обещания не выполняют. Злопамятные".  Добавлено через 7 минут

  У нас этих материалов ого-го, будем плавно входить...

 7. #7

  Re: Украина ...Наследие предков

  Наиболее древние памятники письменности, названной учеными "славянской руницей", были обнаружены в 1961 году в поселке Тертерия на земле современной Румынии и представлены тремя глиняными табличками, датируемыми V тыс. до н.э. При этом выяснилось, что таблички Шумера /считавшиеся наиболее древними/ на целое тысячелетие младше тертерийских. Подобные письмена были найдены и в селении Турдаши Винча в Югославии. На основании этих находок ученые сделали вывод, что "письменность Тертерии возникла не на пустом месте, а является составной частью распространенной в середине VI- начале V тыс. до н.э. письменной балканской культуры Винча" (Белякова Г.С. "Письменность наших предков". Журнал "Славяне", 1991).
  Вскоре югославский ученый Р.Пешич на основании археологических находок на правом берегу Дуная, около Железных ворот, датируемых VII-V тыс. до н.э., произвел первую систематизацию винчанского письма. Пешич рассматривал его через призму построения этрусско-пеласгического алфавита, придерживаясь славянского метода прочтения этой письменности, согласно которому старый славянский язык своими корнями уходит в этрусскую почву.
  Этой же точки зрения придерживались доктор философии Е.И. Классен, польский исследователь Фадей Воланский и др. В последние годы серьезный вклад в разработку предложенных методик внесли своими трудами В.И.Щербаков и Г.С.Белякова, словенский ученый Матей Бор и русско-украинский писатель А.С.Иванченко. Огромную работу по систематизации и дешифровке рунических знаков и надписей западных славян, Крита, этрусков и Древней Индии проделал русский языковед Г.С.Гриневич. Им же составлена сводная таблица знаков праславянской письменности.
  "Рунические письмена, подобные винчанским, найдены в Триполье, в слоях начала III тыс. до н.э., а позднее - в Трое и на Крите, в Этрурии и Парфии, на Енисее и в Скандинавии. Это же письмо существовало на Кавказе. Попала эта письменность и на другие континенты - в Северную Африку и Америку. В конце концов, она послужила основой известных алфавитов: финикийского и древнегреческого, протоиндийского и латинского, глаголицы и кириллицы," - пишет в своей работе Г.С. Белякова (Белякова Г.С. "Письменность наших предков". Журнал "Славяне", 1991).
  Славянская руница была слоговым письмом, в котором употреблялся устойчивый набор слоговых знаков, причем эти знаки передавали слоги только одного типа, а именно - открытые, состоящие из сочетаний согласный плюс гласный или же чистого гласного. Такой строй письма не допускал сдвоения согласных. Но поскольку звуковая структура языка древних славян была все же несколько сложнее, то применялся особый знак - косой штрих - "вирам" /до сих пор существующий в индийской слоговой письменности деванагари - "языке богов"/, который обычно ставился в нижней части строки, справа от письменного знака. "Вирам" был призван снимать огласовку, создавая слоги типа: согласный -согласный-гласный, образуемые следующим образом: сг+сг=ссг.
  Г.С. Гриневич, опираясь на результаты дешифровки, доказывает, что древнейшими на Земле являются памятники праславянской письменности (Гриневич Г.С. "Праславянская письменность". М., 1993). Он подчеркивает, что среди памятников, открытых в нашем столетии, наибольший интерес представляют надписи, исполненные методом "черт и резов", иначе - славянскими рунами.
  Таким письмом, например, на пряслицах, найденных археологами, написано:
  ВЕРЬТАТЕ КАШЕВИ - "Возвратите Кашеви" /Ст. Рязань, X в./;
  РЕШЕК ДИНОЧИ - "Решек /пряслице/ Диночи" /Гродно, IX в./;
  СОСЕДИ МОИ. РЕШЕК ЦЕ ВОЗЬНЕ СОЛИ - "Соседи мои. Решек этот возвратите Соли /Соля - древнее русское женское имя/" /Лецкан, 348 год/.
  НАДОБЕ ЗАКРЫТЬ ВЪ ЧЕЛО ВЪСАДИВЪ - "Надо закрыть, в чело посадив /поставив/". Чело - это наружное отверстие русской печи.
  В горшке из пос.Огурцово /VII в./ хранилось лекарство - ЛЕКА,
  а на другом - черняховской культуры из Раду-Негро /V- VI вв./ - написано, какое именно лекарство: ЛЕВИ ЛОИ - "львиное сало".
  На грузиках Троицкого городища указан их вес: ВЕСО 4 ЛОТА /лот - древняя русская мера веса, равная 12,797 г/.

  ВЕСО 4 УНИКИ /унция равна 25,6 г/, ВЕСО КОПЬНО 2 УНИКИ - "Весит в совокупности 2 унции". Причем, действительный вес этих грузиков по данным археологов равен, соответственно, - 51, 104 и 62 граммам.
  Очень интересны баклажки /IX-X вв./ для хранения в дороге кумыса или пива, выставляющиеся в Новочеркасском музее и представляющие из себя уплощенный цилиндр с двумя ручками, за которые они подвешивались к седлу. Содержание надписей на них соответствует их предназначению: "Чтобы тебе еда не была, как вода, весу /местное название баклажки/ за два бока ты только взявши, пей это /содержимое/", - написано на одной баклажке

  А на другой: "Помыслы в вере, веселье в вещеле /еще одно местное название баклажки/ этой будет".
  Не менее интересна "Недимовская надпись" /986г./, представляющая собой "охранную грамоту", поскольку ее содержание таково:
  РАВЬИ И ИВЕСЪ /или ИВЕРЪ/ ПОБРАТАНЕ - "Русские и грузины - побратимы".
  Надпись, выложенная камнем на полу Софийского собора в Константинополе, велит /перевод/: "Гни до полу поясницу". На Микоржинском камне, найденном в Познанской области /Польша/, изображен человек с поднятой вверх левой рукой, в которой зажат предмет треугольной формы, отображающий созвездие Тельца - четыре точки-звезды: три образуют треугольник, четвертая - в центре этого треугольника. Сопровождающая надпись гласит:

  РОСИЙА МОЙА МЕШЕНЬ ЙУНЬ - "Россия моя стала целью нападения /мишенью/ июня", - т.е. Тельца. Сокровенный смысл (Здесь и далее - авторское толкование скрытого смысла слов) этого изображения в том, что Телец является символом стихии земли и низменного, агрессивного, демонического начала асиат /вспомните о поклонении золотому тельцу/. Альфа созвездия Тельца - Альдебаран /глаз Тельца/ связан с Антаресом - альфой Скорпиона, поскольку находится на одной линии, проложенной через "центр мироздания" - Полярную звезду. Когда Солнце находится в созвездии, а не в знаке Тельца /раньше это было в июне: вследствие прецессионного движения Солнце смещается по эклиптике на 50,24 секунды за год/ и соединяется с Альдебараном, Земля попадает под влияние Антареса, являющегося проекцией точки пересечения всех слоев галактических днищ - демонических /асиатских/ миров. Сама фигура изображенного человека означает созвездие Ориона /символ России/, сражающегося с Тельцом.
  На груди металлической фигурки из храма Ретры - точно такой же, как и на Микоржинском камне - даны изображения созвездий Геркулеса /созвездие Воина/ и Змееносца /созвездие волхвов и ведунов/. Эти созвездия противостоят созвездию Скорпиона. Надпись на спине фигурки гласит:
  МОЙА МЕШЕНЬ НАЗИГИНАМЕН ЙА ЗАЗОКОЙАЛА.
  Сокровенный смысл ее таков: "Мой враг из созвездия Скорпиона". На руке, держащей треугольник /символ созвездия Тельца/, написано: "Я уничтожу это зло".
  Надписи типа "черт и резов" или "славянских рун", о которых рассказано выше, датируются в пределах временного отрезка, охватывающего IV-X века н.э., т.е. период оккупации асиатами северо-западной части России /одной из могущественных асиатских организаций того времени была "святая" инквизиция/. Но есть и более ранние надписи.
  Как свидетельствуют археологи, в начале III тыс. до н.э. в нижнем Поднепровье-Подунавье сложилось крупное /славяноязычное - по А. Я. Брюсову/ этническое единство, создавшее "трипольскую" культуру. По мнению срециалистов, трипольцы в культурном отношении значительно превышали своих соседей. Имели они и письменность, очень схожую со знаками письменности "черт и резов". Более того, предтечей трипольской культуры в Подунавье являлась культура Винча-Турдаши, с которой, как нам уже известно, связаны древнейшие на Земле письменные памятники.
  В начале II тыс. до н.э. произошла внезапная остановка в развитии трипольской культуры, носившая катастрофический характер: трипольцы покидали свои дома, оставляя имущество и даже скульптурные изображения своих домашних божеств. Время исхода трипольцев точно совпадает со временем появления на Балканах, в доисторической Греции, на островах Эгейского моря и на Крите пеласгов, с чьим именем обычно связывают расцвет и могущество Критской державы. Владели пеласги и письменностью, родственной письменности "черт и резов". Но главное состояло в том, что подавляющее число линейных знаков критских надписей в графическом смысле оказалось сходно знакам славянской руницы. С учетом этого обстоятельства, с помощью этимологического метода дешифровки критским знакам были присвоены фонетические значения последних, и критские тексты "заговорили" на языке, очень близком к старославянскому:
  ТОЧЬЧА РЬЖА БЕ ВЪ ТОБЕ СИЛО ПОМЛОДИЛО МА ДОРА ТОЙЕ Е ТА НИВЪТЪ ДЛЕ НЪЖИ - "Точит ржа /"ржа" - разъединение/ бывшую в тебе силу. А это есть та нить, что связывает нас". "Нить, связующая нас", в сокровенном смысле является энергетическим каналом, соединяющим человека с Родом, с его эгрегором - информационно-силовым полем, создаваемым национально-духовными устремлениями конкретного народа. Этот канал, называемый на санскрите "ахаратный - не центральный - столб", идет от эгрегора к макушке головы человека, к тому месту, где сходятся спиралью пряди волос. Поэтому поклоняющиеся Вишну - Всевышнему Господу, сбривая на голове волосы, оставляют на этом месте пучок волос, называемый на санскрите "шикха"; такую же чубрину-"оселедец", т.е. "находящийся о середке головы", носили и запорожские казаки.
  Таким образом, еще пять тысяч лет назад российские ведуны, жившие на Крите, объясняли, что разделение единого тела России на отдельные, пусть даже на какое-то время могущественные государства, по большому счету лишает ее духовной силы.
  В прошлом остров Крит был покрыт вечнозелеными лесами, в которых водились быки, коровы, львы и даже карликовые виды слона и бегемота. Народ, заселивший древний Крит, создал культуру, ставшую впоследствии колыбелью современной европейской цивилизации. Великолепное искусство жителей Крита первым на земле Европы поднялось до высот реализма: именно на его основе выросло и расцвело искусство Древней Греции.
  Гомер в XIX песне "Одиссеи" писал:
  Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
  Тучный, отовсюду объятый водами, людьми изобильный (Гомер "Одиссея" /пер. Жуковского В.А./.М., 1986).
  Крит был могучей морской державой, а критский флот не имел себе равных во всем древнем мире. Его весельные и парусные корабли, легкие галеры и мощные грузовые суда бороздили волны Средиземного моря; они достигали берегов Египта и Испании, Босфора и Гибралтара и даже выходили в Атлантический океан. Египетская хроника Мединет-Хабу свидетельствует: "Ни одна страна не устояла перед десницей их, начиная от Хатти...", асиатского племени неарийского происхождения, заселившего северо-восток Малой Азии. Народ Крита имел тесные торговые контакты с Египтом /Кефтиу - Крит очень часто упоминается в египетских папирусах/, с Двуречьем /на Крите найдены характерные месопотамские печати-цилиндры/ и многими другими странами.
  Критская держава находилась на вершине своего могущества, когда стихийное бедствие нанесло ей сокрушительный удар.
  Взрыв вулкана на острове Санторин, лежащем в 110 км к северу от Крита, произошедший около 1450 г. до н.э., вызвал сильное землетрясение. До острова докатилась мощная взрывная волна, вызвавшая большие разрушения, и тут же, следом за ней, на северное побережье обрушились гигантские цунами, причем высота волн достигала нескольких десятков метров. И, наконец, остров накрыла вызванная извержением огромная пепловая туча. В результате города и селения Крита были обращены в развалины, многочисленный флот уничтожен, плодородные поля в самой обжитой части острова, на его востоке и в центре, покрылись толстым слоем губительного для растительности вулканического пепла, и цветущая прежде земля оказалась на долгие годы превращенной в безжизненную пустыню. Массовый падеж скота, вызванный гибелью пастбищ и заражением уцелевшего травяного покрова ядовитым фтором, содержащимся в продуктах вулканических извержений, довершил страшную катастрофу, поcтигшую критскую культуру.
  Экономике Крита и его могуществу был нанесен непоправимый урон. Совершенно лишенный теперь защиты от нападения с моря, остров вскоре стал легкой добычей греков-ахейцев, беспрепятственно переправившихся с материка и завладевших им. Единое Критское государство со столицей в Кноссе продолжало существовать, но господствующее положение в нем захватили многочисленные пришельцы. Приблизительно через полвека после катастрофы, около 1400 г. до н.э., в результате очередного вторжения с материка Кносский дворец был окончательно разрушен, и наступил длительный период упадка.
  Выдающемуся английскому археологу Артуру Эвансу /1851-1948/, в 1900 г. начавшему раскопки города Кносса, удалось открыть обширный дворец - легендарный лабиринт царя Миноса, построенный в конце III тысячелетия до н.э. и полностью перестроенный около 1700 г. до н.э. Перед изумленными археологами предстал великолепный дворец с тронным залом, сложной системой коридоров, ванными комнатами, изысканными фресками и роскошной керамикой - памятник древнейшей культуры.
  Но значительно более важным открытием был архив Кносского дворца - сотни глиняных табличек, покрытых неизвестными письменами. Позже, в других частях Крита и на землях материковой Греции, во дворце Нестора в Пилосе, было обнаружено в общей сложности свыше 5 тысяч глиняных табличек с письменами.
  Г.С.Гриневич сообщает, что Артур Эванс был первым, кто предпринял попытку расшифровать критские письмена, но он не смог продвинуться дальше формального анализа и ограничился лишь классификацией, выделив: критское иероглифическое письмо класса А /XVII-XV вв. до н.э./; и линейное письмо класса Б /XV-XIII вв. до н.э./ - определив в линейном письме "слоговой характер значительной части применявшихся знаков". Артур Эванс впервые указал и "на генетическую связь критской иероглифики и линейного письма А и Б с другими письменностями Средиземноморья...".
  К 1963 году было найдено около 220 кратких надписей линейным письмом А, сделанных на самых разнообразных предметах: каменных памятниках, кувшинах для хранения вина, сосудах для возлияния, чашах, рукоятках топоров. Большинство надписей открыто в районе Айа-Триада на Крите, затем археологам удалось найти глиняную табличку, написанную этим письмом, на материковой части Греции. В 1964 году в раскопанном Минойском дворце в Закро /Восточный Крит/ было обнаружено двенадцать новых табличек с линейным письмом А. Таблички по общему внешнему виду очень сходны с табличками из Айа-Триады.
  Надписей же, исполненных линейным письмом Б, к настоящему времени известно около 5 тысяч. По своему содержанию все они делятся на хозяйственные и религиозные.
  Важной датой в изучении наследия народа, стоявшего у истоков европейской цивилизации, стал 1908 год. Итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной части острова Крит, вела в этом году раскопки царского дворца в акрополе древнего города Феста. 3 июля археолог Луидже Пернье, исследуя культурный слой в одном из подсобных дворцовых помещений, обнаружил замечательный образец неведомой дотоле письменности.
  Это был небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины диаметром 15,8-16,5 см и толщиной 1,6-2,1 см. Обе его стороны покрывала, подобно причудливому узору, спирально идущая надпись, составленная из множества аккуратно отштампованных на глиняной поверхности знаков - древнейшая штампованная надпись - первое полиграфическое изделие, если не считать Ачинского жезла-календаря. Знаки объединялись в группы, разделенные вертикальными линиями. В некоторых группах в нижней части строки, справа от знака, имелся косой штрих, аналогичный "вираму" - как уже упоминалось, особому знаку славянской руницы и индийской слоговой письменности деванагари.
  Сторона А Сторона Б
  Многие ученые безуспешно пытались расшифровать Фестский диск и толковать его с греческого, хетского, ликийского, карийского, древнееврейского и других семитских языков, но, убедившись в негодности применяемых средств, они решили, говоря словами английского специалиста по археологии Крита Дж.Пендлбери /1904-1941/, что эту находку "лучше обойти молчанием" /еще одно звено в цепи информационной блокады!/.
  И вот наконец наш соотечественник Г.С.Гриневич, опираясь на современные методы дешифровки - теорию связи в секретных системах Клода Шеннона и метод акрофонии в комплексе с этимологическим методом - доказал, что текст Фестского диска сделан на праславянском языке.
  В переводе на современный язык текста следует, что славянское племя рысичей /русичей/ вынуждено было оставить свою родину - РЫСИЮНИЮ /Россию/:
  ГОРЕСТИ ПРОШЛЫЕ НЕ СОЧТЕШЬ,
  ОДНАКО ГОРЕСТИ НЫНЕШНИЕ ГОРШЕ.
  НА НОВОМ МЕСТЕ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ ИХ.
  ВАМ ПОСЛАЛ БОГ ЕЩЕ МЕСТО В МИРЕ БОЖЬЕМ.
  РАСПРИ ПРОШЛЫЕ НЕ СЧИТАЙТЕ.
  ЧТО ВАМ ПОСЛАЛ БОГ, ОБСТУПИТЕ ТЕСНЫМИ РЯДАМИ.
  ЗАЩИЩАЙТЕ ЕГО ДНЕМ И НОЧЬЮ.
  НЕ МЕСТО - ВОЛЮ.
  ЗА МОЩЬ ЕГО РАДЕЙТЕ.
  ЖИВЫ ЕЩЕ ЧАДА ЕЕ, ВЕДАЯ, ЧЬИ ОНИ
  В ЭТОМ МИРЕ БОЖЬЕМ.

  На другой стороне диска написано:

  БУДЕМ ОПЯТЬ ЖИТЬ, БУДЕТ СЛУЖЕНИЕ БОГУ,
  БУДЕТ ВСЕ В ПРОШЛОМ - ЗАБУДЕМ, КТО МЫ ЕСТЬ.
  ГДЕ ВЫ ПОБУДЕТЕ, ЧАДА БУДУТ, НИВЫ БУДУТ,
  ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ - ЗАБУДЕМ, КТО МЫ ЕСТЬ.
  ЧАДА ЕСТЬ - УЗЫ ЕСТЬ - ЗАБУДЕМ, КТО ЕСТЬ.
  ЧТО СЧИТАТЬ, ГОСПОДИ! РЫСИЮНИЯ ЧАРУЕТ ОЧИ.
  НИКУДА ОТ НЕЕ НЕ ДЕНЕШЬСЯ,
  НЕ ИЗЛЕЧИШЬСЯ ОТ НЕЕ.
  НЕ ЕДИНОЖДЫ БУДЕТ, УСЛЫШИМ МЫ:
  ВЫ ЧЬИ БУДЕТЕ, РЫСИЧИ, ЧТО ДЛЯ ВАС ПОЧЕСТИ;
  В КУДРЯХ ШЛЕМЫ; РАЗГОВОРЫ О ВАС.
  НЕ ЕСТЬ ЕЩЕ, БУДЕМ ЕЩЕ МЫ, В ЭТОМ МИРЕ БОЖЬЕМ.


  Трипольская культура...Украина...разве нет

  В начале II тыс. до н.э. произошла внезапная остановка в развитии трипольской культуры, носившая катастрофический характер: трипольцы покидали свои дома, оставляя имущество и даже скульптурные изображения своих домашних божеств. Время исхода трипольцев точно совпадает со временем появления на Балканах, в доисторической Греции, на островах Эгейского моря и на Крите пеласгов, с чьим именем обычно связывают расцвет и могущество Критской державы. Владели пеласги и письменностью, родственной письменности "черт и резов". Но главное состояло в том, что подавляющее число линейных знаков критских надписей в графическом смысле оказалось сходно знакам славянской руницы.

 8. #8

  Re: Украина ...Наследие предков

  С пирамидами немного разобрались
  Ну а теперь коснемся непосредстванно Украины:
  Славяно-Арии в VIII-III тыс. до н.э. создали Трипольскую культуру, положившую начало эпохе бронзы: об этом говорят все бронзовые предметы – топоры, мотыги, ножи, украшения, сохранившие старое обличие более ранних каменных изделий Трипольцев.
  Объединение Трипольцев времён неолита, было хорошо организованным патриахальным самодержавным государством духовного типа, который Греки называли «гиперборейским»[1] . Римские авторы писали об этом времени как о «золотом веке» человечества. Найденные в могильниках X-V тыс. до н.э. с большим искусством выполненные булавы с резной отделкой, шейные цепи и венцы, принадлежащие исключительно вождям, являются ещё одним доказательством того, что первые начала государственного правления во главе с венценосными вождями появились на Руси задолго до того, как к такому строю пришли другие народы. Но уже в это время государством вместо прежних патриархов – ведунов стали править витязимонархи, создавшие постоянное войско, которое следило за порядком внутри государства и за его безопасностью. Основным оружием воина того времени были копьё, боевой топор, небольшой меч-акинак и лук. Для подвижности войско было конным, либо оснащённым лёгкими боевыми повозками. Поставки для войск при передвижении подсобных, лекарских частей и кухни осуществлялись возами, в которые впрягались волы, а в качестве постоянного запаса продовольствия войско имело при себе стада скота. Воины жили в подвижных лагерях, что впоследствии наблюдалось у казаков. Их перемещение вдоль границ часто замечали иноземные купцы и странники, что дало повод к свидетельствам о русских кочевниках, «людях на возах» – Гамаксобеях.
  Новый уклад жизни был связан с использованием бронзовых изделий. Именно тогда на трипольских глиняных горшках появляется своеобразный узор: сырой горшок перед обжигом обматывался витой верёвкой, вследствие чего на горшке оставался оттиск в виде узорного рисунка. Иногда для украшения применялся тонкий стержень с намотанным на него шнуром. Такой узор был назван «шнуровым» (поэтому век бронзы называют ещё «эрой шнуровиков»). Он, подобно спиральному, должен был означать извивы «змеи-времени» и охранять от нечисти.
  «Шнуровиков» считают Славяно-Ариями, заложившими основу как всей европейской культуры, так и культур Ирана, Месопотамии, Сирии, Малой Азии и Индии. Археологические находки говорят о том, что «шнуровики» появились в среднем Приднестровье, являясь потомками неолитных земледельцев России. От Трипольцев «шнуровики» взяли не только внешний вид сосудов, но и очертания боевых топоров, поэтому их ещё называют «людьми боевых топоров». Топоры «шнуровиков» – это преобразованные трипольские мотыги, вначале предназначавшиеся для обработки полей и лишь по-необходимости ставшие боевым оружием.
  Зародившиеся в самом центре России «шнуровики» расселились на обширных землях, образовав новые сообщества, ставшие впоследствии основой различных Славяно-Арийских народов. Главнейшими культурными средоточиями бронзового века являются майкопская, кубанская[2], колхидская и триялетская культуры.
  Трипольцы по уровню развития значительно опережали своих соседей. Об этом говорят находки археологов на берегах Дуная. Здесь обнаружено большое число построенных по планам жилищ и захоронений, множество различных орудий, найдены каменные пластины и плита с вырезанными на них знаками, а также величественные каменные изваяния. Всё это датируется концом X – началом VII тыс. до н.э. и говорит о том, что письменные памятники Трипольцев старше шумерских на целое тысячелетие.
  Близ Варненского озера было обнаружено захоронение. Радио-углеродный анализ его изделий из меди и золота показал, что они изготовлены в 4600-4200 гг. до н.э., то есть древнейшие в мире, причем чистота золота соответствует природной и изумляет высочайшим качеством кузнечной и узорной обработки. Кроме золотых предметов, в захоронении найдено множество каменных и медных орудий труда: разнообразные топоры и долота. Из глиняных изделий наибольший интерес вызывает тёмное полированное блюдо, в центре которого нанесён золотистый рисунок из четырёх свастик под прямым углом одна к другой, что характерно для Славяно-Арийской традиции[3].


  Виды свастик: 1 – Триполье, VIII-III тыс. до н.э.; 2 – Чернигов, XII-XIII вв.; 3 – Вологда, XIX-XX вв.; 4 – Триполье; 5 – Саами (лопари); 6 – Сарматы, 1 в.; 7 – Рязань; 8 – Скифы; 9 – Северная Индия; 10 – Андроновская культура; 11 – Новгород, XIII в.; 12 – Вологда.
  Это лишь малая часть обережных свастик, обнаруженных археологами.
  У Трипольцев было хорошо развито не только глиняное производство, о чём говорит использование ими гончарного круга, но и ткачество. Найдены многочисленные пряслица для веретён и остатки ткацких станков, на которых изготовлялись льняные и шерстяные ткани. Венедские горы (Карпаты) Славяно-Арии сделали средоточием производства металлов и уже в то время применяли сварку для изделий из меди. Доктор исторических наук Н.Р. Гусева утверждает, что культура жителей Триполья, которые были земледельцами и скотоводами, широко отразилась в узорах. Прослеживается поразительное, порой точное до мельчайших деталей, сходство украшенных предметов быта Славянских народов и Арьев (чьё искусство до наших дней во многом сохраняется в Индии без изменений). Сделав небольшое отступление, скажем лишь, что нельзя обойти вниманием совпадение северных русских узоров с индийскими. В них встречаются древнейшие знаки, просматриваемые и в культуре Триполья, и в андроновской культуре. Например, свастика – знак солнца – сохранившаяся до нашего времени в Вологодской, Архангельской и других областях в старых вышивках, на обрядовых предметах, воротах, дверях домов и т.д.; ромбы и квадраты с точками внутри – обозначение засеянного поля – знаки плодородия в женских изображениях с поднятыми руками[4].


  Расцвет трипольской культуры пришёлся на III тыс. до н.э. и сопровождался резким увеличением населения. И, так как самые крупные поселения были рассчитаны на 10 тысяч человек (по Ведическому мировоззрению природа не в состоянии сохранить людей, если в одном месте проживает больше этого числа, поэто- му на русском языке 10 тысяч человек называется «тьма наро- да», т.е. темнота, неведение), в связи с ростом населения нача- лось быстрое освоение новых областей в среднем Приднепровье, в северной и южной частях Бургского бассейна. Позднее трипольские поселения доходят до Русского (Чёрного) моря в низовьях Южного Буга и Днестра, по Пруту их посёлки распространились до Дуная.


  Добавлено через 8 минут

  1) Геродот пишет, что, по преданию Скифов, первый человек, пришедший в их страну, по имени Таргитай, был сын Зевса и Днепровской девы (русалки?), дочери Днепра.
  2) Диодор рассказывает, вследствие другого скифского мифа, что первый скиф был сын Зевса и родившейся от земли (апии) девы, названной Эхидною.
  3) Понтийские греки говорят, что будто Геркулес, пришед в эту страну, прижил с девою-змеею, по имени Эхидною, трех сыновей: Агатирса, Гелона и Скифа, из которых последний приял, по воле богов, это царство, а прочие поселились подалее, на запад от него.
  Мы впоследствии докажем, что размещение этих мнимых трех братьев, по протяжению от востока к западу, взято с натуры понтийскими греками. А теперь рассмотрим, какое пространство занимала Скифия, и какие племена в ней сидели.
  В истории мы видим два огромных царства Скифов, ещё с приселками или выселками их, занимавшие значительную часть Азии и почти половину Европы. По показанию Геродота, часть этих Скифов сама себя называла сколотами; персы называли их саками. Плиний говорит, что их же называли и хазарами; Эратостен (+196) утверждает, что Скифами прозвали их понтийские греки, а по древней географии страна и народ Рось, расположенные по Араксу, названы были Скифами от других народов.
  Геродотова Скифия занимала 16 000 000 квадратных стадий, или 640 000 квадратных вёрст. Она занимала всю южную часть Птолемаевой Сарматии, которой описание показано ниже. На север она доходила только до истока Дона, но на запад она заходила за пределы Сарматии, а именно до Фракии (позднейшей Мезени), нынешней части Болгарии, и врезываясь в Молдавию и Валахию; на восток границею её было Азовское море, на юг Чёрное море и Крым; север же не показан, упомянуто только, что за Скифами сидят Меланхлены.

 9. #9

  Re: Украина ...Наследие предков

  А вот свежий взгляд на нашу историю:
  http://www.newsland.ru/News/Detail/id/592242/cat/42/

  . А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери...

 10. #10
  VIP Аватар для captain Grey
  Регистрация
  10.08.2010
  Адрес
  Украина, Сумы, ул.г.Правды
  Сообщений
  3,142

  Re: Украина ...Наследие предков

  Цитата Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
  А вот свежий взгляд на нашу историю:
  http://www.newsland.ru/News/Detail/id/592242/cat/42/

  . А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери...
  Геша, почитай Каныгина, там все понятно. А если хочешь поумничать, тогда тебе к Истархову(исторический архив) с его Ответом русских богов. Интересно.
  А попу-кагебисту воздастся по делам его и словам его.
  Grey... captain Grey.

  Українська - моя рідна мова!

 11. #11

  Re: Украина ...Наследие предков

  Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
  А попу-кагебисту воздастся по делам его и словам его.
  вот и тут ложь в крайней форме....Где это видано чтобы Святая Церковь алкоголем и сигаретами промышляла...Куда мы катимся...и самое смешное...эта ложь стала нормой.....


  Добавлено через 17 часов 25 минут

  Ответ патриарху от славян:

  http://vkontakte.ru/topic-4242902_22...5893_160616743 12. #12
  VIP Аватар для captain Grey
  Регистрация
  10.08.2010
  Адрес
  Украина, Сумы, ул.г.Правды
  Сообщений
  3,142

  Re: Украина ...Наследие предков

  Цитата Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
  Ответ патриарху от славян:

  http://vkontakte.ru/topic-4242902_22...5893_160616743
  А там дальше, в ю-тьюбе, говорит некто Квачков, полклвник. Очень занятно и ...стыдно за церковь.
  Grey... captain Grey.

  Українська - моя рідна мова!

 13. #13

  Re: Украина ...Наследие предков

  Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
  А там дальше, в ю-тьюбе, говорит некто Квачков, полклвник. Очень занятно и ...стыдно за церковь.
  Ну не только Квачков, но даже мне стыдно вставлять их сюда
  Как по мне что политика, что религия, одно другого стоит...Юлька просто девочка в песочнице....в сравнении с остальными....

 14. #14
  VIP Аватар для captain Grey
  Регистрация
  10.08.2010
  Адрес
  Украина, Сумы, ул.г.Правды
  Сообщений
  3,142

  Re: Украина ...Наследие предков

  Вот еще один пример украинофоба:
  Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме, академик Ю.Пахомов высказал мнение о генетической предрасположенности украинцев к внешнему управлению.
  «Мне кажется, что основная проблема Украины не в неправильных стратегиях, а в генетике украинского народа, в которой заложено негативное отношение к государству. Социологические исследования, проведенные Национальным институтом стратегических исследований, свидетельствуют о том, что украинцы с удовлетворением воспринимают, когда страной командуют ни они, а кто-то другой, в данном случае пусть это будут россияне или европейцы», - заявил Ю.Пахомов.
  Он считает, что «Украина, будучи самой успешной республикой СССР, прекрасно развивалась при внешнем управлении и рухнула, как только это внешнее управление исчезло».


  И это "чмо" даже не упоминает о том, что последний русский царь был Петр 1, а после него - немцы.
  Grey... captain Grey.

  Українська - моя рідна мова!

 15. #15

  Re: Украина ...Наследие предков

  Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
  Вот еще один пример украинофоба:
  Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме, академик Ю.Пахомов высказал мнение о генетической предрасположенности украинцев к внешнему управлению.
  «Мне кажется, что основная проблема Украины не в неправильных стратегиях, а в генетике украинского народа, в которой заложено негативное отношение к государству. Социологические исследования, проведенные Национальным институтом стратегических исследований, свидетельствуют о том, что украинцы с удовлетворением воспринимают, когда страной командуют ни они, а кто-то другой, в данном случае пусть это будут россияне или европейцы», - заявил Ю.Пахомов.
  Он считает, что «Украина, будучи самой успешной республикой СССР, прекрасно развивалась при внешнем управлении и рухнула, как только это внешнее управление исчезло».


  И это "чмо" даже не упоминает о том, что последний русский царь был Петр 1, а после него - немцы.
  Да Бог с ним "русским" царем, а вот посыл насчет генетической предрасположенности наводит на грустные мысли. Уж очень близко к действительности.
  Жуткий зануда из болота

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

 1. Море...Украина
  от acee в разделе Пуржилка-Свистелка.
  Ответов: 66
  Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:03
 2. Яйца, птенцы. Украина, Запорожье.
  от art. в разделе Сад Огород Теплица
  Ответов: 0
  Последнее сообщение: 18.10.2011, 09:40
 3. Гуляй Донецк, работай Украина (12 часовой рабочий день)
  от TARO в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
  Ответов: 3
  Последнее сообщение: 31.03.2010, 11:56
 4. Выставка "Вира Украина", морвокзал
  от xamgelo в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
  Ответов: 2
  Последнее сообщение: 15.03.2008, 06:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •